Oheň

ktorý nás vedie ku spoločnému kráčaniu po ľudskej a evanjeliovej

Správa od novej prezidentky Cristina Simonelli

V prvom rade určite tlmočím spoločný pocit vyjadriť obrovské poďakovanie Claudovi Dumasovi a Colette Lacombe. Ich práca, ich duchovnosť, ich priateľstvo boli niečím veľmi veľkým. A budú nimi aj naďalej… pretože my sa ich určite nevzdáme, tak ako sme sa nevzdali Piera Gabellu a Léona s Elisou, pri spomienke na Yosku

Preto vám ďakujem za dôveru, ktorú, dúfam, s pomocou každého z vás naplním. Na tomto stretnutí sme diskutovali o kríze ako o príležitosti a momente možnej zmeny. Situácia na celom svete je znepokojujúca: naše ťažkosti sú súčasťou tohto obrazu, ale aj – moja berla je toho symbolom! – zdroje, ktoré môžeme spoločne nájsť. Pretože čím viac si uvedomujeme dôležitosť tejto úlohy, tým viac vieme, že bezpodmienečne potrebujeme pomoc, a to ďaleko viac ako len berličky.

V prvom rade je to pamäť a kontinuita, ktorú sme si zvykli preberať v duchu CCIT a jeho Charty, ktorej vďačíme za veľa; kontinuita zahŕňa aj typické postavenie CCIT: duchovné a cirkevné, a teda bezpochyby ekumenické, pripravené na dialóg, vrátane medzináboženského, a zároveň občianske, pozorné na konkrétny a politický rozmer toho, že sme cestujúcimi z rôznych prostredí, aby nikto nebol vylúčený a každý mohol prispieť svojím dielom.

Okrem týchto prvkov kontinuity by sa obdobie, ktoré je pred nami, chcelo vyznačovať, ak nie novosťou – bolo by trúfalé si to myslieť -, tak možnosťou prievozu, prechodu, ktorý bude môcť neskôr prekvitať: z tohto dôvodu sme už s Claude Colette Agostino a priateľmi Nevi Yag vymysleli a spustili webovú stránku – o ktorej sa zmienim o chvíľu. Komunita redakcie Nevi Yag je v tejto chvíli aj oporou pre materiály stránky, ktorá nebude taká rýchla ako sociálna, ale ani by nemala stáť na mieste. Tento nástroj, ako nás to naučila aj pandémia, nám umožní, ako si to predstavujem, aktivizovať stretnutia v Zoom triede: nie je to to isté ako osobné stretnutie pri šálke kávy, ale tým, že znižuje cestovanie, bez toho, aby ho úplne eliminoval, vychádza v ústrety ekonomickým ťažkostiam a tiež triezvosti, ktorá nás charakterizuje, podmienkou a voľbou. Pozerajte sa na stránku často! A tak ako doteraz, aj teraz budete môcť dostávať informácie o združení a všetkých miestnych iniciatívach, ktoré sa môžu spájať. S pomocou každého z nás sa spoločne posunieme o kúsok ďalej.

Pokiaľ ide o stránku, pozrime sa na spojenie, ccitsiganes.org. Je organizovaná v štyroch jazykoch – v súčasnosti v troch. Francúzština, taliančina a angličtina. Na každej platforme sa však môžu nachádzať texty a informácie aj v iných jazykoch: napríklad Nevi Yag v slovenčine je v súčasnosti „zverejnený“ na talianskej platforme.

Takže sa dostávame k budúcoročnému stretnutiu: uskutoční sa vo Francúzsku, neďaleko mesta Lion, 12. až 14. apríla 2024: okrem stránky vás budeme informovať aj prostredníctvom mailing listu.

Myslím, že teraz môžeme zhromažďovať vaše nápady a návrhy, na ktorých sa potom bude „pracovať“ v malej rade.

Ďakujeme všetkým a najmä českému tímu, Martinovi Sedlonovi s Blankou, Anou a ďalšími priateľmi, ktorí s podporou Marián Drahoš a našich slovenských priateľov dokázali zázraky. Vďaka Isabelle Tambour za organizáciu karrefours a všetkým, ktorí robili preklady. Eucharistická slávnosť, ktorej bude predsedať Claude Dumas, sa uskutoční čoskoro. Pre tých, ktorí po nej môžu zostať na obed a možno aj na výlet, budeme pokračovať v našom stretnutí s ľahkosťou a radosťou ako sestry a bratia. Ostatným už teraz želáme dobrú a bezpečnú cestu.

Cristina Simonelli