Oheň,

ktorý nás vedie ku spoločnému kráčaniu po ľudskej a evanjeliovej ceste s Rómami a popri Rómoch

Oheň

Pomocou ktorého zdieľame pastoračné a ľudské skúsenosti

Oheň

ktorý nás uschopňuje pre ekumenickú službu, medzináboženský dialóg, solidaritu a reflexiu

Oheň

ktorý uznáva a prijíma odlišnosti svojich členov v bratskom a radostnom spoločenstve

v príprave apríl 2024

Prekračovanie hraníc

medzinárodné stretnutie lyon 12.-14. apríla 2024

CIEĽ ZDRUŽENIA

CCIT chce svetu ukazovať, že Cirkev je otvorená a srdečná

CCIT nie je uzavretá spoločnosť a preto združuje ľudí, Rómov, Sintov, kočovníkov, kňazov, rehoľníkov, laikov zo všetkých kultúr, jazykov, náboženstiev, ideológií, ktorí sa zaviazali alebo sa chcú zaviazať k spoločnej ľudskej a evanjelizačnej ceste s Rómami a popri Rómoch

DOZVEDIEŤ SA VIAC

365

PRIDRUŽENÝCH ČLENOV

30

PRISPIEVATEĽOV DO ČASOPISU

46

ROKOV SPOLOČNÉHO PUTOVANIA
OHEŇ PRE

Spoločnú ľudskú a evanjeliovú cestu s Rómami a popri Rómoch

POSLANIE CCIT

Ciele združenia

Je to miesto stretnutí, reflexie, výmeny a vzájomného obohacovania.

Tým, že sa CCIT definuje ako priestor pre vzájomnú výmenu pastoračných a ľudských skúseností, jeho poslaním je inšpirovať a vzbudzovať stále novú pozornosť ku konkrétnej situácii a preto nechce len teoretizovať o humanitárnych a pastoračných projektoch. Takto uskutočňuje povolanie Cirkvi, ku ktorému nás vyzýva evanjelium.

Vzťahy CCIT

CCIT je autonómna vo svojich funkciách a vzťahoch, udržiava však priateľskú spoluprácu s Dikastériom pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, s niekoľkými biskupskými konferenciami a zodpovednými za pastoráciu Rómov jednotlivých krajín.

Sa mission

Najnovšie správy a iniciatívy

Vidieť všetko

Novinky

Nové číslo časopisu Nevi Yag

Stiahnite si nové číslo Nevi Yag medzi témami: svedectvo Malých sestier Ježišových správa z poslednej [...]

Novinky

Správa od novej prezidentky Cristina Simonelli

V prvom rade určite tlmočím spoločný pocit vyjadriť obrovské poďakovanie Claudovi Dumasovi a Colette Lacombe. [...]

Novinky

Správa od Clauda, ​​Rekapitulácia 10 rokov predsedníctva

Pri rekapitulácii týchto 10 rokov predsedníctva začnem otázkou „Čo je vlastne predseda? alebo skôr, na [...]

Zostaňte v kontakte

Chcete vedieť o našich iniciatívach?

prihlásiť sa na odber noviniek KONTAKTUJ NÁS