ŠTATÚT

Čo je CCIT?

CCIT združenie, ktoré spája ľudí všetkých kultúr, jazykov, náboženstiev a ideológií.

Ďalšie informácie

CCIT nie je uzavretá spoločnosť a preto združuje ľudí, Rómov, Sintov, kočovníkov, kňazov, rehoľníkov, laikov zo všetkých kultúr, jazykov, náboženstiev, ideológií, ktorí sa zaviazali alebo sa chcú zaviazať k spoločnej ľudskej a evanjelizačnej ceste s Rómami a popri Rómoch

Je to miesto stretnutí, reflexie, výmeny a vzájomného obohacovania.

Tým, že sa CCIT definuje ako priestor pre vzájomnú výmenu pastoračných a ľudských skúseností, jeho poslaním je inšpirovať a vzbudzovať stále novú pozornosť ku konkrétnej situácii a preto nechce len teoretizovať o humanitárnych a pastoračných projektoch.

Takto uskutočňujeme povolanie Cirkvi, ku ktorému nás vyzýva evanjelium.

CCIT je svedkom:

 • že Rómovia, Sinti a kočovníci sú kvôli svojej kultúre a situácii vylúčení a marginalizovaní a tak sú často odkázaní na život na periférii spoločnosti a samotnej Cirkvi.
 • že táto situácia vytvára migračné tlaky, ktoré každého z nás (majoritu i všetky menšiny) privádzajú do kontaktu so skupinami Rómov z iných krajín, iných náboženstiev, s odlišnou mentalitou.
 • že bezpečnostné opatrenia sa menia na ideológie a vytvárajú procesy nespravodlivosti, chudoby, izolácie a vylúčenia.

Tieto úvahy nás podnecujú k neustálej obnove našich postojov a pastorácie.

V želaní pokračovať v ekumenizme služby je CCIT pozvané konkrétne žiť medzináboženský prístup a dialóg.

CCIT sa usiluje o ekumenizmus a preto sa snaží konkrétne žiť medzináboženský prístup a dialóg.

 • S cieľom prelomiť múry nepochopenia rozvíja CCIT v sebe spiritualitu bratstva, ktorá vychádza z „prítomnosti Boha a z prítomnosti reality ako takej“ a z prijatia odlišnosti:
  • Túžba konkretizovať a prežívať evanjeliové posolstvo, že ten druhý, najmä ten sociálne najzraniteľnejší, je „živým stelesnením Krista“.
  • Voľbou byť radšej chudobným a slobodným tvárou v tvár k peniazom;
  • Chce byť výrazom otvorenej a srdečnej Cirkvi;
  • Uznáva a prijíma všetky rozdiely svojich členov v bratskom a radostnom spoločenstve.
  • Prostredníctvom svojich každoročných medzinárodných stretnutí, písomných prác, bulletinu Nevi Yag, ktorý vychádza 2 krát za rok, a iniciatív svojich členov CCIT zvyšuje povedomie kresťanských spoločenstiev a cirkví o skutočnej situácii, v ktorej sa Rómovia nachádzajú.

Vzťahy CCIT

CCIT je uznaná Dikastériom pre Sviluppo Umano Integrale

CCIT je autonómna vo svojich funkciách a vzťahoch, udržiava však priateľskú spoluprácu s Dikastériom pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, s niekoľkými biskupskými konferenciami a zodpovednými za pastoráciu Rómov jednotlivých krajín.

Zostaňte v kontakte

Chcete vedieť o našich iniciatívach?

prihlásiť sa na odber noviniek KONTAKTUJ NÁS