Oheň

ktorý nás vedie ku spoločnému kráčaniu po ľudskej a evanjeliovej

2018 – XLIII° MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE

La piété populaire: Culte et dévotion
2018 BANNEUX (B)

Spravodajca: Hans Geybels (B)